5 Jaar DC Harmonie

11 april 1994 bestond Darts Club Harmonie 5 jaar. Dit werd natuurlijk groots aangepakt. Lei Pingen was voorzitter gedurende deze eerste vijf jaar en hem staat nog goed voor ogen wat er allemaal “in het garen gehangen” werd.

Tijdens bestuursvergaderingen was het 1e lustrum al een aantal keren besproken. In het vroege voorjaar van 1993 werd het toch echt tijd om spijkers met koppen te slaan. Het feesten zat immers in ieders DNA en het heuglijke feit dat we vijf jaar bestonden mocht aan niemand in het dorp onopgemerkt voorbij gaan. Het leden aantal was inmiddels gegroeid. Dat kwam niet in de laatste plaats omdat het toenmalige bestuur hogere scores liet noteren met ledenwerving, dan aan het dartsbord. Er zijn zelfs gevallen bekend van mensen die met hun verjaardag een lidmaatschap cadeau kregen. Sommigen zitten daar nu nog aan “vast”, gewoon omdat het zo’n gezellige club is. Nicole Munten was destijds uitbater van het café dat ook van naam was veranderd en ’t ABC (Arcener Bier Café) heette. De naam van de Darts Club is na al die naamwisselingen van het café gelukkig nooit veranderd.

 

Er werd een ledenvergadering belegd waar het bestuur het idee van een koe schijt wedstrijd lanceerde. Dit werd door de leden met groot enthousiasme ontvangen. Het was dan ook geen enkel probleem om een ‘feestcommissie’ te formeren. Daar zaten uiteindelijk zo’n 15 leden in van allerlei pluimage en kunnen. Tijdens de eerste vergadering werden de taken verdeeld en werd er verder gebrainstormd over wat we er nog omheen konden organiseren en de vele vraagstukken die elk nieuw idee weer opleverde. Daar werd toen echter niet al te moeilijk over gedaan door de leden. Aan ideeën geen gebrek en daar kwam altijd een uitwerking en oplossingen bij. De commissie ging vol aan de slag en had binnen een half jaar een draaiboek klaar. Er ontbraken alleen nog wat sponsors (want bij slecht weer konden we op ons platte gezicht gaan), een locatie en natuurlijk een koe.

 

Sponsors hadden we zo gevonden, het enthousiasme spatte er immers vanaf. Zelfs collega caféhouders melden zich spontaan, om iets te mogen bijdragen. Als locatie hadden we het trapveldje achter ‘Paul van Boven’ in gedachte en dat was bij de gemeente zo geregeld. De lijnen naar het Kremlin waren destijds nog kort en verenigingsbelangen werden volop gekoesterd. We kregen tap- en muziekvergunning en alles wat daarbij hoort. Omdat je nooit weet waar zo’n beest gaat schijten, maar ook niet wanneer, regelden we dat we eventueel op zondag door mochten gaan. De laatste grote uitdaging: waar halen we een koe vandaan? Iemand kwam op het idee om Jan van de Örtjes eens te vragen, die had immers net een heel bedrijf met koeien in het Hanik verkocht en was in Arcen komen wonen. Nou, die had dat zo geregeld. We kregen een koe van Aerts uit Schandelo en het was nog een biobeest van een speciaal ras ook.

 

Toen dat geregeld was, was al het andere natuurlijk ‘kinderspel’. Er werd ergens een wat grotere tent opgetrommeld, om eventueel in te schuilen. Bij de brouwerij werd een vrachtwagen bier, fris en een tapje voor in de tent geregeld. Nicole gooide het café een avond dicht om te helpen in de wei, we hadden sowieso haar vergunning nodig. We haalden nog ergens anders een tapwagen en een frietwagen vandaan. We huurden een mega aggregaat, dranghekken om de schijtwei af te zetten, een aantal lichtmasten en een toiletwagen. Er werd live muziek en een DJ geregeld en alle leden kregen een taak toebedeeld.

koeschijten

De wei werd in kavels verdeeld, die voor FL5,= per stuk werden verkocht. De helft van het geld werd als prijzengeld uitgekeerd. Het doel van het spel was natuurlijk de kavel te voorspellen waar de koe zou schijten. Alle aangrenzende kavels deelden ook nog een beetje mee in het prijzengeld. Mede op verzoek van de eigenaar mocht de koe maar maximaal vier uur achter elkaar in de wei staan. Dat bracht ons op het idee om ook het tijdstip van het schijten te laten voorspellen. De minuten deden we in de verkoop voor FL1,= met weer de helft als prijzengeld. Dat bracht weer een leuke cent op. Al die minuten, maar zeker alle kavels, moesten natuurlijk nog aan de man worden gebracht. Dit gebeurde in het eigen Café en in Café ’t Pleintje, maar er hebben ook wat gekke bestuursleden in een koeienpak gewapend met een megafoon over een van de sfeermarkten gelopen ter promotie. Uiteindelijk waren alle kavels vrij snel verkocht en vrije minuten waren er niet meer veel. Als aanvulling op het geheel werd er nog een dronken hindernisbaanrace en een touwtrek wedstrijd.

Op woensdagavond werd begonnen met de opbouwwerkzaamheden zodat alles ruim op tijd klaar was en het feest kon beginnen. Dit gebeurde met wat muziek en uitleg aan de aanwezigen over alle spellen. Kort voor 19.00 uur arriveerde ook Berta 14 en werd stipt op dat tijdstip losgelaten in de wei. Dat zou dus tot maximaal 23.00 uur duren. Het bleek echter dat Berta er zin in had en zich thuis voelde in Arcen, want binnen het uur was het al gepiept en had ze een behoorlijke vlaai gedeponeerd bijna midden in onze wei, wat een enorm gejuich onder de feestgangers deed losbarsten. In allerijl werd het beest ingeladen en kon het bestuur met meetlinten aan de slag om te bepalen wat de exacte locatie was. De prijsuitreiking werd natuurlijk tot later op de avond bewaard, zodat niemand zou vertrekken. De touwtrek wedstrijden en de hindernis race waren een doorslaand succes. Rond 0.30 uur werd het winnende kavel en de minuten uitslag bekend gemaakt, waarna om 1.00 uur, volgens afspraak met de buren en volgens de vergunning, het laatste pilsje werd vertapt.

koeschijten2

Een aantal leden heeft op vrijdag- en zaterdagnacht op het terrein geslapen ter bewaking van alle spullen. Bij het opruimen op zondag werd natuurlijk als laatste de kleine tap afgebroken. Door een aantal leden werd spontaan besloten om een barbecue op te halen en nog maar een nacht te blijven pitten. Op maandagavond gingen de laatste zaken terug naar hun eigenaren en konden we het terrein weer schoon opleveren.

 

Het hele festijn had de club geen windeieren gelegd. We hadden gigantisch veel publiciteit gescoord in Arcen en omstreken, er was een behoorlijk bedrag richting de penningmeester gegaan en de verenigingszin had een enorme boost gehad. Later dat jaar zijn we met vrijwel alle leden een weekendje weg geweest naar het vermaarde Preston Palace in Almelo. Het was een all inclusive paradijs voor gevorderden. De clubkas liet het inmiddels toe dat daarvoor maar een kleine eigen bijdrage nodig was. Preston Palace had destijds het beleid dat er geen voetbal elftallen toegelaten werden. Misschien zijn er sinds 1995 tevens geen dartsclubs meer welkom, maar dat is niet zeker. Het weekend werd op zondagavond afgesloten met een borrel en buffet in het kelderke van de Hertog Jan Proeverij waar ook sponsors en externe helpers waren uitgenodigd.