Sluiting Arcener Bier cafe

In 1995 Ging het Arcener Bier Café dicht en zaten we zonder clublokaal. We besloten om de zaal achter het café te huren en daar te gaan darten. Het café en de zaal moesten worden gescheiden en de zaal moest geschikt gemaakt worden om als clublokaal te kunnen dienen. Hans Reinders kreeg samen met Jan van Boven de bouwkundige leiding.

In mei begonnen we met de verbouwing en hadden 7,500 gulden begroot. Dit geld probeerden we op verschillende manieren bij elkaar te krijgen. We verkochten deelnamebewijzen van FL50,00 per stuk, waar je rente op kreeg. Ook verkochten we loten voor de sponsorloterij, wat FL4,00 per verkocht lot opbracht en we werkten voor RKDEV tijdens hun 75 jarig jubileumfeest.

We maakten een checklijst zodat we konden zien wat er allemaal gedaan moest worden en wat gedaan was. Na een hele berg sloopwerk kwam er een nieuwe vloer, nieuwe wc-groep, nieuwe elektrische bedrading, een magazijn, een bekerkast en dart-koven. Het plafond wilden we graag schilderen. Alle platen werden er uit gehaald en genummerd. Daarna wit geverfd en weer teruggeplaatst. Er werd bijna iedere dag keihard gewerkt door een groot aantal leden om het clublokaal op tijd klaar te hebben. Ondanks alle stress was het er ook gezellig. Zo kon het wel eens gebeuren dat het naar huis gaan wat later werd dan gepland. Dit kwam dan doordat we moesten bijkomen van de hitte en we de stof moesten wegspoelen.

De officieuze opening was eind juli. De leden vierden een welverdiend feestje samen met hun partners. Dit was de beloning voor vele dagen hard werken. De officiële opening werd op 15 september 1995 gedaan door wethouder Geurts van de gemeente Arcen & Velden. Jan en ik waren de hele middag bezig geweest om een mega grote pijl met touwen aan het plafond op te hangen.. Wethouder Geurts zou deze pijl dan loslaten en als de pijl in het daarvoor opgehangen dartsbord kwam, was de zaal geopend. Met uitproberen ging de pijl telkens in het bord, maar wethouder Geurts had er drie beurten voor nodig! Twee keer kwam de pijl naast het bord terecht tot grote lol van de aanwezigen.

Bij deze wil ik dan ook iedereen nog een keer bedanken die op een of andere manier geholpen heeft bij de realisatie van ons prachtig clublokaal.

Lei Pingen regelde dat er een stukje in de krant zou komen met foto. De foto werd op een werkdag genomen en bijna alle leden waren voor hun gewone baas aan het werk. Lei wist dat Toni Kovacs wel thuis was en belde hem op om met hem samen op de foto te gaan. Toni klom boven op een rolsteiger en Lei deed alsof hij deze duwde. De foto met stukje stond de volgende dag op de voorkant van de regio. Toni werd door zijn baas ontslagen want hij zat in de ziektewet. De reactie van Toni was dat hij toch al niet van plan was er te blijven werken.

Het eigen clublokaal liep erg goed maar eind 90er jaren werd het moeilijk om de bardiensten ingevuld te krijgen. Op een algemene ledenvergadering werd besloten om het clublokaal af te stoten. Lei werd bereid gevonden dit over te nemen en de club was bereid dit soepel mogelijk te maken, wegens de verdiensten die Lei had gehad bij de club. Toen we het clublokaal in eigen beheer hadden, werkte Marjan van de Werf vaak achter de bar.

Begin jaren negentig kwamen wij vanuit Venlo naar Arcen en snel genoeg meldden wij ons aan als lid van de dartclub! Darts Club Harmonie draaide het clublokaal in eigen beheer en daarom werd van de leden verwacht dat ze af en toe een bardienst draaiden. Dat was dan op dinsdag, onze vaste competitieavond, of op vrijdag om te trainen. Af en toe was er een toernooi op zondag en dan moest er ook gewerkt worden.

De meeste leden vonden dinsdagavond prima maar hadden er toch wel een hekel aan om in het weekend bardienst te hebben. Vooral als er op vrijdag waar maar een paar leden aan het trainen waren, wilde men niet graag werken. Aangezien ik er ook een gruwelijke hekel aan had (hahaha, niet dus) stelde ik voor of ik de vrijdagen gewoon allemaal zou gaan werken! Dat wilde dan wel zeggen dat ik de kinderen meenam. Zo gezegd zo gedaan. In het begin kwamen Thei, Pim, Joost en Alita, maar zij namen ook weer vrienden en vriendinnen mee. Zo groeide een rustige vrijdag met zes man aan de bar uit naar 20..30…40 personen en meer. Ik had met de jeugd afgesproken dat ze om de beurt mochten draaien maar er moest dan wel meegeholpen worden met glazen ophalen en bij springen waar nodig. Het meehelpen werd beloond met een paar consumpties.

bar

Marjan v.d. Werf, Rob Bellen, Hans Reinders en Roel Schreven

Dat de vrijdagen zo druk werden was natuurlijk ook heel gunstig voor de dartclub want er kwam meer geld in het laatje dan voorheen. Daar er bij de jeugd best wel interesse was voor meer avonden gingen we soms vaker open. Het was goed voor club en goed voor de jeugd. Met heel veel liefde heb ik bijgedragen aan het succes van het dartcafé.